Foråret 2018

Netværk for Nazisme- og Holocauststudier


Et studie- og forskningsnetværk under SDU

Rundrejse i det danske grænseland - forår 2018

Årets forårsekskursion gik i 2018 til grænselandet. Med start fra Odense var deltagerne først på besøg i Frøslevlejren, samme sted, som de fleste danske deportationer til de nazistiske koncentrationslejre begyndte. Frøslevlejren blev oprettet i sommeren 1944 i et forsøg på at undgå, at flere danskere skulle blive deporteret til koncentrationslejrene i Tyskland. Den 15. september
1944 brød besættelsesmagten aftalen og deporterede knap 200 danskere til Neuengamme og senere fulgte andre transporter sydpå. Fra Neuengamme blev de fleste fanger fordelt til mindre koncentrationslejre. En stor del af danskerne fra den første transport kom til Husum, der var andet stop på netværkets ekskursion. Både i Husum og i Ladelund, (ekskursionens tredje stop) som blev oprettet få uger senere, måtte fangerne grave tankspærringer med livet som indsats; værnemagten
frygtede en allieret invasion i Tyske Bugt. De historiske steder blev besøgt og der blev formidlet viden fra fagfæller og ildsjæle der dagligt arbejder med at formidle disse historiske emner.